PROGRAM AD PLAYER

2017

HTMLLESS JSPHPC

Program Ad Player działa w automacie reklamowym wyposażonym w czujnik ruchu. W trybie oczekiwania program wyświetla plik wideo wygaszacza ekranu. W momencie wykrycia ruchu przed automatem, aplikacja zaczyna cyklicznie wyświetlać reklamy. Po ustaniu ruchu i upływie okreslonego czasu aplikacja powraca do wyświetlania wygaszacza.

Pliki wideo pobierane są z serwera internetowego. Aktualizacja następuje w trakcie pracy maszyny i nie wymaga ponownego uruchomienia urządzenia. Serwer przechowuje również dane dotyczące wszystkich zarejestrowanych maszyn.

Zarządzanie maszynami jest możliwe poprzez panel administracyjny. Dostęp do serwera zapewniają niezależne mechanizmy logowania dla automatów i użytkowników panelu administracyjnego. Mechanizm automatów umożliwia samodzielne logowanie po zrestartowaniu maszyny.