STRONA WEBGL

2016 

HTMLLESS JSThreeJS

Poprzednia wersja strony olszemi.pl została wykonana w technologii WEBGL. Działa na wszystkich przeglądarkach począwszy od Internet Explorera 9 oraz dopasowuje się do wszystkich rowmiarów ekranów. Na urządzeniach mobilnych i niewspierających technologii WEBGL, trójwymiarowe tło strony zostało zastąpione statycznym obrazem. Na jej potrzeby powstało kilka skryptów automatyzujących tworzenie podobnych stron.

Jedne z ciekawszych zastosowanych rozwiąń zostały zainspirowane technikami wykorzystywanymi w grach komputerowych. Menu boczne wykorzystuje technikę ray casting'u do obliczania obecności punktu wewnątrz zamkniętego polygon'u. Tło głównego okienka programu wykorzystuje technikę nine-patch w celu równomiernego skalowania w zależności od wielkości ekranu. Wszystkie podstrony ładowane są za pomocą wywołań XMLHTTPRequest, aby ograniczyć czas ładowania głównej strony. Przewijanie okna z treścią właściwą jest zaimplementowane w JavaScript. Na urządzeniach mobilny samoczynnie przełącza się do zwykłego przewijania, aby zwiększyć wydajnosc strony.