ROBOT WIKTORIA

2010 - 2011

CPSPSDK VBBascom AVR

Wiktoria jest robotem zdolnym do poruszania się po określonym terenie bez ingerencji człowieka. Konstrukcja mechaniczna składa się z konfigurowalnego układu jezdnego, amortyzowanego zawieszenia oraz napędu gąsienicowego.

Główna jednostka obliczeniowa, w postaci PlayStation Portable, komunikuje się z układami elektronicznymi za pośrednictwem mikrokontrolera AVR. Układami wykonawczymi są serwomechanizm oraz silniki prądu stałego kontrolowane za pomocą mostków H złożonych z tranzystorów MOSFET.

Najważniejszymi elementami w pełni autorskiego oprogramowania są dwa algorytmy wyszukiwania drogi oraz algorytm pozycjonowania w przestrzeni. Dodatkowo zostały przygotowane programy do zdalnego sterowania oraz wykonywania map otoczenia.